หน้าแรก / ประตูรั้วอบสีบานเฟี้ยม

ประตูรั้วอบสีบานเฟี้ยม

ประตูบานเฟี้ยมหรือประตูบานพับ เป็นประตูบานเล็ก ๆ ที่นำมาต่อกันจนเป็นประตูบานใหญ่ เปิด - ปิดโดยการพับซิกแซกสลับกันไป - มา ไปรวมไว้ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของประตู หรือแยกออกเป็น 2 ฝั่ง โดยที่บริเวณประตูแต่ละบานจะมีเดือยติดอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกัน